تزریق دوز تقویتی واکسن کرونا در کویت اجباری شد

مرکز ارتباطات دولت کویت روز دوشنبه اعلام کرد که همه مردم این کشور که به مدت ۹ ماه از تکمیل واکسیناسیون کرونای آنها گذشته باشد، ملزم به تزریق دوز تقویتی خواهند بود

دولت کویت همچنین مسافران ورودی را ملزم کرده که به مدت ۱۰ روز در خانه قرنطینه شوند، مگر اینکه طی ۷۲ ساعت پس از ورود به این کشور، نتیجه منفی تست PCR خود را ارائه دهند

فراپژوهش