دهمین واکسن کرونا وارد فهرست مصرف اورژانسی WHO شد

سازمان جهانی بهداشت (WHO) واکسن کرونای Nuvaxovid را در پی ارزیابی و تائید آن از سوی آژانس داروهای اروپا (EMA) در فهرست مصرف اورژانسی خود قرار داد

این واکسن توسط نواوکس و ائتلاف نوآوری‌ها جهت آمادگی علیه بیماری‌های فراگیر (CEPI) ساخته شده است. محصول اصلی این واکسن با نام تجاری Covovax در ۱۷ دسامبر در فهرست مصرف اورژانسی WHO قرار گرفت. اگرچه هر دو واکسن توسط نواوکس ساخته شده‌اند اما دارنده EUL واکسن Covovax شرکت سرم انستیتو هند و دارنده EUL واکسن Nuvaxovid شرکت Novavax CZ است

هر دو واکسن از یک فناوری استفاده می‌کنند. هر دو واکسن در دو دوز تزریق می‌شوند و در دمای ۲ تا ۸ درجه سانتیگراد پایدار می‌مانند

واکسن Nuvaxovid دهمین واکسن کرونا است که در فهرست مصرف اورژانسی WHO قرار می‌گیرد

فراپژوهش