دوز تقویتی واکسن استرازنکا برای افزایش محافظت لازم است

نتیجه یک مطالعه نشان داد که میزان محافظت واکسن کرونای استرازنکا علیه بیماری شدید حدود ۳ ماه پس از تزریق دوز دوم این واکسن شروع به کاهش می‌کند. نتیجه این مطالعه نیاز به تزریق دوز تقویتی را تقویت می‌کند

این مطالعه روی داده‌های حدود ۲ میلیون نفر در اسکاتلند و ۴۲ میلیون نفر در برزیل انجام شده است و در آن خطر عوارض شدید ناشی از کرونا مانند بستری و مرگ، سه ماه پس از تزریق دوم واکسن استرازنکا ارزیابی شد. این مطالعه در زمانی انجام شد که واریانت اُمیکرون هنوز در چرخش نبود

محققان این مطالعه اعلام کردند افرادی که دو دوز واکسن استرازنکا را تزریق کرده‌اند برای افزایش محافظت علیه عوارض شدید این بیماری بهتر است دوز تقویتی را هم تزریق کنند

فراپژوهش