همه افراد ۱۸ سال به بالا برای تزریق دوز سوم مراجعه کنند

معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد: لازم است کلیه افراد ۱۸ ساله و بالاتر اعم از هر نوع واکسنی که در نوبت‌های اول و دوم دریافت کرده‌اند، به فاصله حداقل ۳ ماه از نوبت دوم مراجعه و نوبت سوم واکسن را دریافت کنند و اطلاعات آنها در سامانه الکترونیک تحت عنوان نوبت سوم ثبت شود

نوع واکسن مورد استفاده در نوبت سوم تا اطلاع ثانوی مشابه دستورالعمل‌ های قبلی است و در صورت هرگونه تغییر اعلام خواهد شد

فراپژوهش