افزایش مرگ‌های کرونایی در منطقه مدیترانه شرقی شامل ایران به ۳۱۴ هزار نفر تا پایان امسال

احمد المنظری مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت (WHO) در بیانیه‌ای اعلام کرد:

۲۲ کشور و قلمرو منطقه مدیترانه شرقی WHO (از جمله ایران) تا پایان امسال بیش از ۱۷ میلیون مورد ابتلا به کرونا و بیش از ۳۱۴ هزار مورد مرگ ناشی از آن را گزارش خواهند کرد

امیکرون می‌تواند طی هفته‌های آینده به واریانت غالب ویروس کرونا در این منطقه تبدیل شود

تاکنون ۱۴ کشور منطقه واریانت اُمیکرون را گزارش کرده‌اند

عدم اعمال محدودیت‌های بهداشت عمومی و اجتماعی می‌تواند باعث افزایش هشداردهنده موارد کرونا و مرگ‌های مرتبط با آن و افزایش دوباره فشار به سیستم‌های بهداشتی شود

در منطقه مدیترانه شرقی هنوز تا رسیدن به اهدافمان برای واکسینه کردن ۴۰% از جمعیت همه کشورهای عضو تا پایان امسال و ۷۰% تا اواسط سال آینده فاصله زیادی داریم. از ۲۲ کشور و قلمرو منطقه تنها ۹ کشور به هدف پایان امسال رسیده‌اند درحالی‌که شش کشور حتی کمتر از ۱۰% از جمعیت خود را واکسینه کرده‌اند

فراپژوهش