برای نخستین بار در جهان/دوز چهارم واکسن کرونا در اسرائیل تزریق می‌شود

اسرائیل با هدف جلوگیری از شیوع واریانت اُمیکرون، دوز چهارم واکسن کرونا را به افراد ۶۰ سال به بالا با نقص سیستم ایمنی و کارکنان بهداشتی تزریق می‌کند

کمیته کارشناسی وزارت بهداشت اسرائیل روز سه‌شنبه توصیه کرد که افراد واجد شرایط باید دوز چهارم واکسن کرونا را دستکم ۴ ماه پس از دوز سوم، تزریق کنند. این کمیته همچنین توصیه کرد که فاصله بین دوزهای دوم و سوم از ۵ به ۳ ماه کاهش یابد

این توصیه‌ها برای اجرایی شدن باید به تائید مدیرکل وزارت بهداشت اسرائیل برسند

تا روز سه‌شنبه دستکم ۳۴۰ مورد ابتلا به اُمیکرون در اسرائیل شناسایی شده است. واکسیناسیون کرونا در اسرائیل با واکسن فایزر-بیونتک انجام شده است

فراپژوهش