فیلیپین داروی مولنوپیراویر را برای بیماران پرخطر تائید کرد

فیلیپین روز پنجشنبه مصرف اورژانسی داروی خوراکی کرونای مولنوپیراویر شرکت مرک&کو را برای بیماران بزرگسال مبتلا به کرونا که در خطر پیشرفت بیماری به سمت نوع شدید آن هستند، تائید کرد

فیلیپین همچنین واکسن کرونای فایزر-بیونتک را برای کودکان ۵ تا ۱۱ سال تائید کرد، واکسنی که با فرمولاسیون مخصوص کودکان به این گروه سنی تزریق خواهد شد

در ماه اکتبر، سازمان غذا و دارو فیلیپین به ۳۱ بیمارستان در این کشور اجازه داد تا داروی مولنوپیراویر را قبل از صدور تائیدیه مصرف گسترده آن، براساس یک مجوز ویژه مصرف کنند

فراپژوهش