نتیجه یک مطالعه: تزریق سه دوز واکسن استرازنکا علیه اُمیکرون موثر است

استرازنکا روز پنجشنبه به استناد داده‌های یک مطالعه آزمایشگاهی انجام شده توسط دانشگاه آکسفورد اعلام کرد که تزریق سه دوز واکسن کرونای این شرکت علیه واریانت اُمیکرون موثر است

پیشتر اعلام شده بود که تزریق سه دوز از واکسن‌های فایزر-بیونتک و مودرنا نیز علیه واریانت اُمیکرون موثر هستند

براساس اعلام استرازنکا، محققانی که در دانشگاه آکسفورد روی این مطالعه کار کردند مستقل از کسانی هستند که با استرازنکا برای ساخت واکسن کرونا همکاری کردند

با وجود این داده‌های مثبت، استرازنکا گفته که با همکاری دانشگاه آکسفورد به دنبال ساخت واکسنی ویژه علیه اُمیکرون است

فراپژوهش