نتیجه مطالعه اسکاتلند: اُمیکرون کمتر از دلتا باعث بستری می‌شود

براساس تحلیل داده‌های اولیه در اسکاتلند، ابتلا به واریانت اُمیکرون کمتر از ابتلا به واریانت دلتا منجر به بستری در بیمارستان می‌شود

در دانشگاه ادینبرو، محققان ۱۵۲ هزار و ۵۰۰ بیمار مبتلا به کرونا شامل ۲۲ هزار و ۲۰۵ مبتلا به واریانت اُمیکرون را رصد کردند. نیمی از بیماران مبتلا به اُمیکرون زیر ۴۰ سال داشتند

تعداد بیماران مبتلا به اُمیکرون که نیازی به بستری نداشتند ۶۸% کمتر از آن چیزی بود که محققان بر پایه نرخ بیماران مبتلا به دلتا انتظار داشتند

محققان تخمین زدند که ۷/۶% از موارد اُمیکرون جزو موارد ابتلای مجدد بودند درحالی‌که این نرخ برای واریانت دلتا فقط ۰/۷% بود. محققان همچنین دریافتند که دوز سوم واکسن کرونا محافظت قابل توجهی را علیه بیماری علامت‌دار ایجاد کرده است

فراپژوهش