واکسن کرونای نواوکس علیه اُمیکرون موثر است

داده‌های اولیه که روز چهارشنبه منتشر شدند، نشان دادند که واکسن کرونای نواوکس در تولید یک پاسخ ایمنی علیه واریانت اُمیکرون موثر است. این داده‌ها حدس می‌زنند که واکسن فعلی نواوکس می‌تواند به مبارزه علیه اُمیکرون کمک کند

واکسن کرونای نواوکس که مبتنی بر پروتئین است و در دوز تزریق می‌شود، توسط اتحادیه اروپا و سازمان جهانی بهداشت تائید شده است. این واکسن همچنین از سوی برخی کشورها مانند اندونزی و فیلیپین تائید شده اما هنوز در آمریکا تائید نشده است

نواوکس همچنین گفته که دوز تقویتی واکسن نواوکس باعث افزایش پاسخ ایمنی به اُمیکرون می‌شود

نواوکس گفته در حال کار روی ساخت یک واکسن ویژه اُمیکرون است و انتظار دارد در ماه ژانویه این واکسن را به تولید برساند

فراپژوهش