اثربخشی ۵۷/۵ درصدی واکسن چینی کن‌سینو علیه کرونای علامت‌دار

نتایج یک مطالعه بالینی بزرگ فاز سوم نشان داد که واکسن کرونای شرکت چینی کن‌سینو بایولوژیکس ۵۷/۵% علیه کرونای علامت‌دار و ۹۱/۷% علیه بیماری شدید کرونا، چهار هفته پس از تزریق یک دوز از این واکسن موثر بوده است

واکسن تک‌دوزی Ad5-nCoV که با همکاری کن‌سینو و موسسه بایوتکنولوژی پکن وابسته به ارتش چین ساخته شده، تاکنون برای مصرف در کشورهای چین، مکزیک و پاکستان تائید شده است

نتایج این مطالعه روز پنجشنبه در مجله پزشکی لنست منتشر شد و در آن اشاره‌ای به تاثیر واریانت‌هایی از قبیل دلتا و اُمیکرون روی اثربخشی این واکسن نشده است

اثربخشی این واکسن علیه هر نوع عفونت علامت‌دار پس از۲۸ روز از تزریق در افراد ۶۰ سال به بالا، فقط ۱۷/۵% بود. اثربخشی علیه بیماری شدید در این گروه سنی ۷۶/۱% بود

کن‌سینو در حال مطالعه روی ساخت نسخه استنشاقی واکسن Ad5-nCoV و رژیم دو دوزی این واکسن است

هیچ عارضه جانبی جدی یا مرگی ناشی از تزریق این واکسن در مطالعات بالینی مشاهده نشد

فراپژوهش