شناسایی اُمیکرون در ۱۱۰ کشور/شش نکته مهم WHO درباره اُمیکرون

سازمان جهانی بهداشت (WHO) اعلام کرد که تا روز ۲۲ دسامبر ۲۰۲۱، واریانت اُمیکرون در ۱۱۰ کشور در همگی ۶ منطقه تحت پوشش WHO شناسایی شده است

طبق اعلام WHO، داده‌ها درباره واریانت اُمیکرون رو به رشد هستند اما براساس داده‌های محدود فعلی:

میزان سرایت‌پذیری واریانت اُمیکرون بیشتر از واریانت دلتا است

از نظر شدت بیماری‌زایی خطر بستری ناشی از اُمیکرون کمتر از دلتا است

اثربخشی واکسن‌های کرونا علیه اُمیکرون کاهش یافته است

خطر ابتلای دوباره با اُمیکرون بیشتر از دلتا است

به نظر می‌رسد تست‌های موجود قادر به شناسایی اُمیکرون هستند

به نظر می‌رسد درمان‌های موجود برای مدیریت بیماری شدید و بحرانی ناشی از اُمیکرون از قبیل کورتیکواستروئیدها و مسدودکننده‌های گیرنده اینترلوکین-۶ موثر هستند. اگرچه اثربخشی تعدادی از مونوکلونال آنتی‌بادی‌های زیر سوال رفته است

فراپژوهش