نتیجه مطالعه دولت بریتانیا: خطر بستری ناشی از اُمیکرون بسیار کمتر از دلتا است

دولت بریتانیا اعلام کرد که خطر بستری ناشی از اُمیکرون کمتر از واریانت دلتا است اما سرایت‌پذیری بالاتر اُمیکرون می‌تواند باعث افزایش قابل توجه تعداد بیماران بستری نیازمند درمان در بیمارستان‌ها شود

براساس آنالیز داده‌های اولیه توسط آژانس امنیت سلامت بریتانیا (UKHSA) یک فرد مبتلا به اُمیکرون احتمالا بین ۳۱% تا ۴۵% کمتر از یک فرد مبتلا به دلتا به بیمارستان مراجعه می‌کند و احتمالا بین ۵۰% تا ۷۰% نیز کمتر در بیمارستان بستری می‌شود

مدیر اجرایی UKHSA با دلگرم‌کننده خواندن داده‌های اولیه درباره اُمیکرون تاکید کرد که به تحقیقات بیشتری برای تائید این داده‌ها نیاز است

فراپژوهش