اتریش دوز چهارم واکسن کرونا را توصیه کرد

هیات ملی واکسیناسیون اتریش روز پنجشنبه با اشاره به خطرات شیوع واریانت اُمیکرون اعلام کرد که براساس گایدلاین به‌روز شده در این کشور باید به برخی از کارکنان بهداشت و درمان و برخی دیگر از کارکنان در بخش‌های کلیدی دوز چهارم واکسن کرونا شش ماه پس از دوز سوم، تزریق شود

این هیات اعلام کرد که هنوز شواهد علمی کافی برای تزریق دوز چهارم واکسن کرونا به جمعیت بیشتری از مردم وجود ندارد

در ماه نوامبر دولت اتریش چهارمین لاکدان ملی را اعلام کرد و خبر داد که به عنوان نخستین کشور در اتحادیه اروپا واکسیناسیون کرونا را برای تمام جمعیت خود اجباری می‌‌کند

فراپژوهش