واکسن کرونای هندی کووکسین برای گروه سنی ۱۲ تا ۱۸ سال تائید شد

شرکت هندی بهارات بایوتک اعلام کرد که مصرف اورژانسی واکسن کرونای این شرکت به نام کووکسین برای کودکان ۱۲ تا ۱۸ سال تائید شده است

نخست‌وزیر هند نیز اعلام کرد که واکسیناسیون کرونای افراد ۱۵ تا ۱۸ سال در این کشور از روز سوم ژانویه ۲۰۲۲ آغاز می‌شود

فراپژوهش