هشدار درباره وقوع پیک ششم کرونا/فوران اُمیکرون مثل آتشفشان خواهد بود

حمید سوری اپیدمیولوژیست و رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد ملی مقابله با کرونا با هشدار نسبت به وقوع پیک ششم کرونا در کشور گفت: در جامعه کم کم تغییرات را احساس می‌کنیم و شواهد آن هم مشخص و قابل دیدن است به شکلی که در برخی مناطق طغیان‌های از اپیدمی قابل مشاهده است و همه اینها موجب می‌شود روندی که داشتیم و به سرعت پایین می‌آمد، این روند به شدت کند شده و در نتیجه باعث نگرانی می‌شود

حمید سوری افزود: فورانی که اپیدمی با واریانت امیکرون به دنبال خواهد داشت، نگران‌کننده است یعنی مثل آتشفشانی است که یک دفعه گدازه‌های آن دامن مردم و کشور را خواهد گرفت. اصلا نباید به شرایط موجود دلخوش کنیم و این شرایط بسیار شکننده است

فراپژوهش