نمونه‌ای از انتقال انفجاری اُمیکرون در سمنان

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان با اشاره به نمونه‌هایی که گویای شدت انتقال سویه جدید اُمیکرون است، گفت: به عنوان نمونه اخیرا یک بیمار سراغ فرزند خود در مهد می‌رود و مشاهده می‌کند که فرزندش دارای علائمی شبیه سرماخوردگی است. به گفته این بیمار بعد از دو ساعت علائم بیماری در خود وی نیز ظاهر و به فاصله کوتاهی این علائم در همسرش نیز مشاهده می‌شود. همچنین به گفته این بیمار این علائم به فاصله دو ساعت دیگر در مادربزرگ فرزندش نیز که با وی در ارتباط بوده مشاهده و همه اعضای خانواده تا شب مبتلا می‌شود

کامران قدس با بیان اینکه این بیمار به احتمال زیاد مبتلا به سویه اُمیکرون بوده است، افزود: شدت انتقال ویروس در این خانواده به روشنی گویای انتقال انفجاری سویه اُمیکرون است

فراپژوهش