اسرائیل مصرف اورژانسی داروی پکسلووید را تائید کرد

وزارت بهداشت اسرائیل روز یکشنبه مجوز مصرف داروی خوراکی کرونای پکسلووید شرکت فایزر را صادر کرد

یک مقام رسمی اسرائیل نیز گفت که اسرائیل سفارش خرید ۱۰۰ هزار دوز از داروی پکسلووید را به فایزر داده است

نفتالی بنت نخست‌وزیر اسرائیل نیز از توافق بر سر این قرارداد با آلبرت بورلا مدیرعامل فایزر خبر داد

فراپژوهش