انتظار افزایش سرعت انتشار اُمیکرون در ایران

یونسیان، عضو کمیته علمی کشوری مقابله با کرونا: متاسفانه انتظار داریم سرعت پیشرفت اُمیکرون بسیار بالا باشد.

قبل از بروز اتفاق باید پیشگیری رخ دهد.

پیشنهاداتی مانند تعویق امتحانات حضوری مدارس و دانشگاه‌ها، تعطیلی ورزشگاه‌ها و مراسمات فرهنگی و ادامه دورکاری کارمندان را مطرح می‌کنیم.

فراپژوهش