ممکن است برخلاف توصیه‌های WHO عمل کنیم/اجازه تزریق واکسن تاریخ مصرف گذشته را نمی‌دهیم

پاسخ رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های وزارت بهداشت به دو سوال 

سوال: اخیرا WHO توصیه کرد واکسن‌های استرازنکا و mRNA پس از واکسیناسیون با واکسن سینوفارم استفاده شوند

پاسخ: برای تصمیم‌گیری درباره نوع واکسن‌هایی که در نوبت‌های اول تا سوم در کشور تزریق می‌شوند مطالعات جهانی را مدنظر قرار می‌دهیم اما تصمیم نهایی با کمیته ملی واکسن و کمیته علمی کشوری کرونا است و حتی ممکن است تصمیم نهایی ما با توصیه‌های WHO متفاوت باشد. ما براساس امکانات و علم خودمان درباره واکسن‌هایی که در کشورمان استفاده می‌شوند، تصمیم می‌گیریم

سوال: اخیرا نیجریه یک میلیون دوز واکسن کرونا را به دلیل اینکه تاریخ مصرف آنها گذشته بود، امحا کرد

پاسخ: هر واکسنی که استفاده می‌کنیم تاریخ مصرف مشخصی دارد و توسط سازمان غذا و داروی کشور تائید شده است. این سازمان به هیچ عنوان اجازه تزریق واکسن تاریخ مصرف گذشته را نمی‌دهد. ما هم چنین واکسنی را تزریق نمی‌کنیم، حتی اگر یک روز از تاریخ مصرف واکسن گذشته باشد، اجازه تزریق آن را نمی‌دهیم

فراپژوهش