شاید دوباره محدودیت‌ها را برگردانیم

احمد وحیدی وزیر کشور گفت: اگر سویه اُمیکرون رشد زیادی پیدا کند، آن وقت مجبوریم محدودیت‌های بیشتری را داشته باشیم. فعلا با توجه به سرعت انتشار سویه جدید محدودیت‌هایی پیش‌بینی شده و رفت‌وآمدهای خارجی کنترل شده و محدودتر شده است. در این شرایط رعایت پروتکل‌های بهداشتی به شدت مورد تاکید است و زدن دوز سوم واکسن کرونا بسیار تاکید شده است

پیشتر دبیر کمیته علمی کشوری کرونا با هشدار نسبت به شیوع تند سویه اُمیکرون کرونا، خواستار بازگشت محدودیت‌های کرونایی شده و گفته بود: توصیه ما این است که قرنطینه‌ها را دوباره و حداقل برای چهار هفته بازگردانیم و اگر این اقدامات را انجام ندهیم، احتمالا طی سه تا چهار هفته آینده شاهد پیک اُمیکرون در کشورمان خواهیم بود

فراپژوهش