تزریق دوز چهارم واکسن کرونا در اسرائیل به صورت آزمایشی آغاز شد

روز دوشنبه در بیمارستانی در اسرائیل دوز چهارم واکسن کرونا به یک گروه آزمایشی شامل ۱۵۰ نفر از کارکنان پزشکی تزریق شد

این تزریق آزمایشی با هدف ارزیابی اثربخشی واکسن‌ها در تولید آنتی‌بادی‌ها و ایمنی آنها انجام شده و نتیجه آن مشخص خواهد کرد که آیا به تزریق دوز چهارم در همه جمعیت نیاز خواهد بود یا خیر

کمیته مشورتی وزارت بهداشت اسرائیل هفته قبل تزریق دوز چهارم واکسن کرونا را به افراد ۶۰ سال به بالا، افراد دارای نقص ایمنی و کارکنان پزشکی توصیه کرد. این توصیه با استقبال دولت اسرائیل مواجه شد. تصمیم‌گیری نهایی درباره دوز چهارم بر عهده مدیرکل وزارت بهداشت اسرائیل است

تاکنون حدود ۲۰۰۰ مورد تائید شده یا مشکوک اُمیکرون در اسرائیل ثبت شده است

فراپژوهش