حدود ۸۰% مردم ایران یکبار به کرونا مبتلا شده‌اند

پیام طبرسی عضو کمیته کشوری مقابله با کرونا گفت: در کشور ما حدود ۷۰% تا ۸۰% مردم یکبار به کرونا مبتلا شده‌اند و وقتی این جمعیت واکسن‌های موجود را تزریق می‌کنند، ایمنی خوبی در آنها ایجاد می‌شود

فراپژوهش