پکسلووید تائید شد، مولنوپیراویر نشد

دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: در جلسه امروز کمیته درباره داروی مولنوپیراویر بحث شد. با توجه به اینکه هنوز اطلاعات کافی درباره آن وجود ندارد و در مطالعات نشان داده شد حدود ۳۰% در جلوگیری از پیشرفت بیماری و بستری شدن اثربخشی داشته، تصویب نشد و قرار شد اگر اطلاعات بیشتری درباره آن منتشر شود و نتایج بهتری داشت، مجددا در کمیته ارزیابی شود

حمیدرضا جماعتی افزود: داروی پکسلووید هم در جلسه ارزیابی شد. پکسلووید ۷۰ تا ۸۰% اثربخشی در افرادی که ریسک فاکتور دارند، نشان داده اگر در ۵ روز اول ابتلا به بیماری تجویز شود، می‌تواند از بستری و مرگ‌ومیر جلوگیری کند. مصوبه کمیته این بود که به سازمان غذا و دارو پیشنهاد دهیم تا پکسلووید را به فهرست رسمی داروهای کشور اضافه کند تا در صورت انجام مطالعات بیشتر، اگر با پیک کرونا مواجه شدیم، اقدامات تولید آن در کشور آماده و مورد تائید سازمان غذا و دارو باشد و بتوانیم از آن برای بیماران استفاده کنیم

فراپژوهش