مصوبه جدید کمیته علمی کرونا درباره رمدسیویر

حمیدرضا جماعتی دبیر کمیته علمی کشوری کرونا گفت: در مطالعات اخیر ثابت شده که اگر رمدسیویر در یک دوره ۳ روزه به جای ۵ روز، مورد استفاده قرار گیرد و در بیماران سرپایی که واکسینه نشده و در مراحل اولیه بیماری بوده و بیماری‌های زمینه‌ای یا سیستم ایمنی ضعیفی دارند، می‌تواند به میزان زیادی یعنی بیش از ۷۰% جلوی پیشرفت بیماری را گرفته و از بستری شدن بیماران در بیمارستان‌ها و بخش‌های مراقبت‌های ویژه پیشگیری کند

فراپژوهش