امارات متحده عربی واکسن کرونای مبتنی بر پروتئین سینوفارم را تائید کرد

وزارت بهداشت امارات متحده عربی روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور مصرف اورژانسی واکسن کرونای مبتنی بر پروتئین سینوفارم را تائید کرده است و این واکسن از ژانویه ۲۰۲۲ به عنوان دوز تقویتی در اختیار عموم مردم قرار می‌گیرد

این واکسن توسط مشارکت گروه 42 امارات متحده عربی و گروه بایوتک ملی چین (CNBG) زیرمجموعه گروه داروسازی ملی چین (سینوفارم) تولید و توزیع خواهد شد

در یک مطالعه بالینی در امارات گروهی شامل افرادی که قبلا دو دوز واکسن غیر فعال شده سینوفارم را تزریق کرده بودند، واکسن پروتئینی سینوفارم تزریق کردند

فراپژوهش