رانندگان تاکسی ملزم به نصب كارت واكسیناسیون هستند

معاون فنی و مرکز سلامت محیط وزارت بهداشت: رانندگان تاکسی ملزم به نصب كارت واكسیناسیون در معرض دید عموم هستند

پایه اساسی اجرای طرح مدیریت هوشمند بر دو اصل اساسی واکسیناسیون و رعایت شیوه نامه‌های بهداشتی استوار است

ارائه خدمت به خدمت گیرنده فقط با توجه به واکسیناسیون و بیمار نبودن صورت می‌گیرد

برای رفتن به سینما و تئاتر و…، باید واکسن زده باشیم و بیمار هم نباشیم

۸۰ درصد افرادی که خدمت در بخش ها و صنف‌های مختلف ارائه می‌دهند، واکسن خود را دریافت کرده‌اند

فراپژوهش