مجازات کارمندانی که واکسن نمی‌زنند، اعلام شد

فرهادی، معاون مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت: پنج مرحله مجازات در ادارات برای کارمندانی که واکسن نمی زنند از سوی سازمان اداری و استخدامی ابلاغ شده است که از مرخصی اجباری تا انفصال خدمت را شامل می‌شود.

هسته اصلی نظارت‌ها با وزارت بهداشت است که در قالب سامانه انجام خواهد شد و قرار است از نظر واکسیناسیون، بیمار نبودن و سایر آیتم‌ها ازجمله زدن ماسک، فاصله‌گذاری‌ها در شرایط فصل سرما، تامین و استفاده و حضور در جاهایی که تهویه مطلوب حرف اساسی را می زند، نظارت‌ها صورت بگیرد.

کنترل‌های ما منطقه‌ای و مدرسه محور است. نمی شود نسخه واحدی برای همه مدارس پیچید. مدارسی که توانایی برگزاری کلاس حضوری ندارند، مجازی می شوند و فرم‌هایی تهیه شده که مدیران وضعیت خودشان را اعلام کنند.

فراپژوهش