پادتن‌هایی که می‌توانند "اُمیکرون" را خنثی کنند

یک گروه بین‌المللی از پژوهشگران، پادتن‌هایی را شناسایی کرده‌اند که می‌توانند اُمیکرون و سایر سویه‌های "کروناویروس سندرم حاد تنفسی ۲"(SARS-CoV-2) را خنثی کنند

این پادتن‌ها، نواحی خاصی از پروتئین خوشه‌ای کروناویروس را هدف قرار می‌دهند که با جهش یافتن ویروس، بدون تغییر باقی می‌مانند

فراپژوهش