سونامی کرونا می تواند سیستم‌های درمانی را تا مرز فروپاشی ببرد

رئیس سازمان جهانی بهداشت: من عمیقاً نگران هستم که گسترش سویه اومیکرون باعث سونامی موارد ابتلاهای روزانه شود. این موضوع فشار زیادی بر سیستم‌های درمانی در جهان وارد می‌کند و آن‌ها را به مرز فروپاشی می‌کشاند

دو جهش دلتا و اومیکرون تهدیدهای همزمانی هستند که تعداد عفونت‌های جدید را افزایش می‌دهند و منجر به افزایش شدید بستری شدن در بیمارستان و مرگ و میر خواهد شد.

با طولانی شدن این بیماری، این احتمال وجود دارد که سویه‌های جدید در تقابل با راهکارهای ما قرار گیرند و در برابر واکسن‌های فعلی یا ابتلاهای گذشته کاملاً مقاوم شوند

فراپژوهش