وزیر بهداشت: فرصت تزریق دُز سوم همچنان وجود دارد

عین‌اللهی: سرعت واکسیناسیون ما در کشور بالا است و هنوز فرصت برای تزریق دُز سوم کرونا وجود دارد.

در حال حاضر آمار تزریق دُز سوم حدود ۸ میلیون دُز است که امیدواریم در هفته‌های آینده مردم بیشتر مراجعه کنند.

برای واکسن افراد زیر ۱۲ سال هنوز ستاد کرونا به نتیجه نرسیده است زمانی که مطالعات علمی به اندازه کافی انجام شود اعلام می‌شود.

فراپژوهش