سازمان بهداشت جهانی: 2022 می‌تواند سال پایان مرحله حاد کرونا باشد

تدروس ادهانوم رئیس سازمان بهداشت جهانی ابراز خوش بینی کرده که در سال میلادی جدید مرحله حاد همه گیری کرونا به پایان برسد. از نظر وی جهان حالا ابزارهای بیشتری برای پیشگیری و درمان کرونا در اختیار دارد.

البته رئیس سازمان بهداشت ابراز نگرانی کرده که شیوع امیکرون همزمان با دلتا باعث سونامی ابتلا به کرونا شود. وی همچنین انتقاد کرده که انبار کردن واکسن کرونا توسط برخی از کشورها شرایط ایده آلی را برای پیدایش سویه امیکرون ایجاد کرد.

از نظر سازمان بهداشت جهانی تا اواسط سال آینده میلادی ۷۰ درصد از جمعیت جهان باید واکسینه شوند تا مرحله حاد همه گیری کرونا و نیاز به اعمال محدودیت‌ها به پایان برسد.

فراپژوهش