اسرائیل دوز چهارم واکسن کرونا را برای افراد دارای نقص ایمنی تائید کرد

یک مقام ارشد بهداشتی اسرائیل روز پنجشنبه گفت که اسرائیل دوز چهارم واکسن کرونا (دوز تقویتی دوم) را به افراد دارای سیستم‌های ایمنی ضعیف شده (نقص ایمنی) تزریق خواهد کرد اما هنوز تصمیمی درباره تزریق این دوز به جمعیت بیشتری از مردم گرفته نشده است

بیمارستانی در اسرائیل روز دوشنبه تزریق دوز چهارم را به گروهی آزمایشی از کارکنان بهداشتی آغاز کرد. این نخستین مطالعه دوز چهارم واکسن کرونا در جهان بوده که هدف آن کمک به مهار شیوع واریانت اُمیکرون است. پیش‌بینی می‌شود نتایج این آزمایش تا دو هفته دیگر مشخص شود

یک کمیته کارشناسی در وزارت بهداشت اسرائیل هفته قبل تزریق دوز چهارم واکسن فایزر-بیونتک به کارکنان پزشکی و افراد ۶۰ سال به بالا یا افراد دارای نقص ایمنی توصیه کرد

با این حال مدیرکل وزارت بهداشت اسرائیل با ناکافی دانستن شواهد علمی موجود درباره دوز چهارم واکسن کرونا اعلام کرد که فعلا تزریق دوز چهارم واکسن کرونا فقط برای افراد دارای نقص ایمنی از قبیل بیماران سرطانی و گیرندگان پیوند عضو توصیه می‌شود

فراپژوهش