اثربخشی چشمگیر دوز تقویتی واکسن جانسون و جانسون علیه بستری ناشی از اُمیکرون

محققان روز پنجشنبه اعلام کردند که دوز تقویتی واکسن کرونای جانسون و جانسون ۸۴% در پیشگیری از بستری در کارکنان بهداشت و درمان آفریقای جنوبی که در جریان شیوع واریانت اُمیکرون مبتلا به این واریانت شده بودند، موثر بوده است

این مطالعه جهان واقعی روی دوز دوم واکسن تک‌دوزی جانسون و جانسون که به ۶۹ هزار و ۹۲ نفر از کارکنان بین ۱۵ نوامبر تا ۲۰ دسامبر تزریق شد، انجام شده است

مطالعه آفریقای جنوبی نشان داد اثربخشی واکسن جانسون و جانسون در پیشگیری از بستری ۱۴ روز پس از تزریق دوز تقویتی از ۶۳% به ۸۴% افزایش یافت. این نرخ یک تا دو ماه پس از تزریق دوز تقویتی به ۸۵% نیز رسید

فراپژوهش