واکسن کرونای چینی سینووک در یک مطالعه دیگر هم رفوزه شد

نتیجه یک مطالعه نشان داد تزریق دوز تقویتی واکسن فایزر-بیونتک پس از دو دوز واکسن سینووک پاسخ ایمنی کمتری را علیه واریانت اُمیکرون در مقایسه با دیگر واریانت‌های ویروس کرونا نشان داد

این مطالعه توسط محققان دانشگاه ییل، وزارت بهداشت جمهوری دومینیکن و دیگر موسسات انجام شده است

طبق این مطالعه، رژیم دو دوزی واکسن سینووک به همراه یک دوز تقویتی واکسن فایزر-بیونتک پاسخ آنتی‌بادی مشابه دو دوز واکسن فایزر-بیونتک را تولید کرد. در این حالت سطوح آنتی‌بادی علیه اُمیکرون ۶/۳ برابر کمتر از زمانی بودند که با نوع اصلی ویروس مقایسه شد و ۲/۷ برابر کمتر از زمانی که با واریانت دلتا مقایسه شد

آکیکو ایوازاکی یکی از نویسندگان این مطالعه نوشت: دریافت‌کنندگان واکسن سینووک شاید برای افزایش سطح محافظت علیه اُمیکرون نیاز به تزریق دو دوز تقویتی داشته باشند

طبق این مطالعه، واکسن دو دوزی سینووک به تنهایی قادر به خنثی‌سازی قابل تشخیص علیه اُمیکرون نیست

مطالعه اخیر هنگ‌کنگ هم نشان داد حتی سه دوز واکسن سینووک پاسخ آنتی‌بادی کافی را علیه اُمیکرون تولید نکرد

فراپژوهش