کارشناس ارشد WHO: فاز حاد پاندمی کرونا احتمالا امسال تمام می‌شود

کارشناس ارشد فوریت‌های سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز چهارشنبه گفت که فاز حاد پاندمی کرونا ممکن است در سال ۲۰۲۲ به اتمام برسد اما ویروس کرونا ناپدید نخواهد شد

مایک رایان افزود: هنوز برای نتیجه‌گیری درباره شدت واریانت اُمیکرون زود است تا زمانی که بطور گسترده در افراد مسن شیوع پیدا کند

فراپژوهش