تلاش برای ساخت واکسن مادام‌العمر کووید-۱۹ در ژاپن

ژاپن در حال کار بر روی واکسنی برای مقابله با کووید-۱۹ است که مصونیت مادام‌العمر را ارائه می‌دهد و می‌تواند مسیر این همه‌گیری را برای همیشه تغییر دهد.

این واکسن از موفق‌ترین واکسن‌های مورد استفاده در تاریخ استفاده می‌کند که واکسن آبله است. این تیم از سویه‌ای از ویروس "واکسینیا" استفاده می‌کند که باعث بیماری نمی‌شود، اما برخی از اجزای پروتئینی آن را با اجزای پروتئینی "SARS-CoV-۲" جایگزین کرده است.

فراپژوهش