هنوز هم از واکسن برکت دفاع می‌کنم/در پیک پنجم کرونا به اندازه ۴۵ سال کارم گواهی فوت صادر کردم

متخصص بیماری‌های عفونی و محقق اصلی مطالعات بالینی واکسن کوو ایران برکت گفت: در پیک پنجم واقعا وضعیت وحشتناکی را پشت سر گذاشتیم. شخصا طی ۴۵ سال کار طبابت آن‌قدر جواز فوت صادر نکرده بودم که در آن ایام انجام دادم. بدترین تجربه بود و متاسفانه فوتی‌های زیادی داشتیم،. با توجه به آن میزان از ابتلا، در حال حاضر آمارها پایین است

مینو محرز افزود: ایمنی گله‌ای پیش آمده اما باید توجه کنیم که کلا ایمنی گله‌ای موقت است و تاثیرگذاری موقتی دارد. با هر سویه جدید ممکن است باز به همان آمارهای زیاد ابتلا و مرگ‌و‌میر برسیم

وی گفت: من هنوز هم از واکسن برکت دفاع می‌کنم. از لحاظ علمی این واکسن موثر و بی‌عارضه است،. خودم باورش دارم که سه دوز از برکت را تزریق کردم،. بدقولی‌های تولید و توزیع به گروه علمی ربطی ندارد اما به خاطر حجم زیاد تولید واکسن در دنیا و اینکه برخی از مواد تولید واکسن وابسته به عواملی است،‌ مشکلاتی در روند تولید پیش آمد اما این مسائل ربطی به اعتبار علمی واکسن برکت ندارد

فراپژوهش