بلاتکلیفی دوز بوستر افرادی که دوز دوز اسپایکوژن زده‌اند/انجیدنی: درخواست رویکرد یکسان داریم

مدیر پروژه واکسن اسپایکوژن گفت: اسم واکسن اسپایکوژن در دستورالعمل‌ها نیست و مراکز واکسیناسیون هم خدمتی به افرادی که در کارآزمایی‌های اسپایکوژن شرکت کردند، ارائه نمی‌کنند. کسانی که دو دوز اسپاکوژن زده‌اند، برای دوز سوم نه اسپایکوژن برایشان تزریق می‌شود و نه هیچ واکسن دیگری

نسیم انجیدنی در نشست بررسی چالش‌ها و رفع موانع تولید واکسن‌های داخلی افزود: درخواست رویکرد یکسان داریم. اگر واکسن‌های سینوفارم و استرازانکا روی واکسن‌های دیگر به صورت بوستر تزریق می‌شود، این امکان برای دیگر واکسن‌های تولید داخل هم اعلام شود

فراپژوهش