سختگیری بی‌مورد درباره ترکیب فازهای کارآزمایی بالینی واکسن‌های کرونای تولید داخل

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌الله (عج) و محقق اصلی مطالعات بالینی واکسن نورا گفت: در دوره‌ای وزارت بهداشت به دلیل وضعیت اورژانسی در کشور به درستی اقدام به واردات واکسن کرد و واکسیناسیون گسترده انجام شد. اغلب تولیدکنندگان واکسن داخلی از این مرحله جا ماندند و اکنون که در کمیته علمی برای تزریق دوز بوستر ظرف سه ماه تاکید شده است، انتظار داریم از واکسن‌های داخلی بیشتر استفاده شود که این امر احتیاج به پیش‌خرید تحت حمایت دولت دارد

حسن ابوالقاسمی در نشست بررسی چالش‌ها و رفع موانع تولید واکسن‌های داخلی افزود: بسیاری از واکسن‌ها در دنیا فازهای کارآزمایی را با هم ترکیب کردند اما در کشور ما با این کار موافقت نشد و سختگیرانه رفتار شد. واکسن‌های خارجی در مقالاتشان به ترکیب فازها افتخار کردند که روند ۱۰ ساله را به یک سال کاهش دادند

وی گفت: انتظار داریم پیش از اینکه دیر شود و جامعه آماری اشباع شود، با حمایت دولت مطالعات روی نوجوان‌ها سریعتر انجام شود و واکسن‌های داخلی برای این گروه سنی هم مجوز بگیرند

فراپژوهش