نیازی به واردات واکسن کرونا نداریم

محسن زهرایی رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: نیازمند واردات واکسن کرونا نخواهیم بود و واکسن‌های تولید داخل جوابگوی نیاز کشور هستند و‌ دوز سوم نیز با استفاده از همین واکسن‌ها تزریق می‌شوند

پیشتر نیز بهرام عین‌اللهی گفته بود: با توجه به برآورد نیاز کشور، اولویت ما واکسن‌های تولید داخل است چون دیگر واردات واکسن کرونا نخواهیم داشت و عمدتا متکی به تولید داخلی خواهیم بود

فراپژوهش