واردات واکسن کرونا مطلقا ممنوع نیست

فانا

رئیس سازمان غذا و دارو گفت: بنابر اعلام ستاد ملی مقابله با کرونا، واردات واکسن کرونا مطلقا ممنوع نیست و ورود واکسن از خارج کشور در صورت نیاز همچنان ادامه پیدا خواهد کرد

بهرام دارایی افزود: اولویت دولت سیزدهم تامین واکسن کرونا از مسیرهای داخلی و خارجی است و با افزایش تولید داخل رویکرد ستاد ملی کرونا کاهش واردات است و در صورت تامین کامل نیاز کشور با واکسن‌های ایرانی محدودیت واردات اعمال خواهد شد

فراپژوهش