۴۰ میلیون دوز واکسن کرونای خارجی آماده تزریق

فانا

 سازمان غذا و دارو اعلام کرد: تاکنون برای تکمیل چرخه واکسیناسیون کرونا در کشور ۱۸۰ میلیون دوز واکسن تامین شده است. از این تعداد ۱۵۲ میلیون دوز واکسن‌های وارداتی و مابقی واکسن‌های تولید داخل هستند. هم‌اکنون حدود ۴۰ میلیون دوز واکسن کرونای خارجی در مراکز واکسیناسیون آماده تزریق و ۲۰ میلیون دوز واکسن کرونای تولید داخل در اختیار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است

فراپژوهش