واکسن کرونای کودکان ایرانی سینوفارم یا پاستوکووک خواهد بود

فانا

 عبدالله کریمی دبیر بورد عفونی اطفال کمیته علمی کرونا درباره واکسیناسیون کرونای کودکان زیر۱۲ سال در ایران گفت: این موضوع در کمیته ایمن‌سازی واکسیناسیون کرونا مطرح شده است تا کودکان بین ۵ تا ۱۲ سال به صورت لایه لایه واکسینه شوند. بازگشایی حضوری مدارس بدون تزریق واکسن می‌تواند مشکل آفرین باشد. واکسن انتخابی برای کودکان نیز سینوفارم و پاستوکووک خواهد بود

فراپژوهش