نتیجه یک مطالعه در آمریکا: واکسیناسیون کرونا در دوره بارداری ارتباطی با عوارض هنگام تولد ندارد

فانا

نتیجه یک مطالعه CDC آمریکا که روز سه‌شنبه منتشر شد، نشان داد که واکسیناسیون کرونا در دوران بارداری ارتباطی با زایمان زودرس یا نوزادان کم‌وزن ندارد

محققان اعلام کردند نرخ زایمان زودرس در بین بیش از ۱۰ هزار زن که دستکم یک دوز واکسن کرونا زده بودند، ۴/۹% بود. این نرخ در حدود ۳۶ هزار زن واکسینه نشده، ۷% بود. این تفاوت از نظر آماری معنی‌دار تلقی نشد

علاوه بر این، محققان دریافتند واکسیناسیون کرونا خطر تولد نوزادی را که وزن آن کمتر از حد معمول برای تعداد هفته‌های بارداری است، افزایش نمی‌دهد

نتایج این مطالعه در مجموع از توصیه CDC درباره ایمن بودن تزریق واکسن‌های کرونا در دوره بارداری حمایت می‌کند

تقریبا همه زنان باردار واکسینه شده در این مطالعه در سه ماهه دوم یا سوم بارداری واکسن‌های خود را تزریق کردند. حدود ۹۶% آنها دستکم یک دوز واکسن فایزر-بیونتک یا مودرنا زدند و مابقی هم واکسن جانسون و جانسون را تزریق کردند

فراپژوهش