۱۲ تا ۱۵ درصد ایرانی‌ها تمایلی به زدن واکسن کرونا ندارند

فانا

حمیدرضا خانکه رئیس دانشگاه علوم بهزیستی و سلامت اجتماعی گفت: ۱۲% تا ۱۵% افراد در کشور تمایلی به زدن واکسن کرونا ندارند. این نداشتن تمایل به زدن واکسن بیشتر در گروه‌های آسیب‌پذیر و در سنین بالا رخ می‌دهد که می‌تواند مرگ‌ومیر را در بین آنان ایجاد کند

فراپژوهش