واکسن‌های کرونا می‌توانند باعث اختلال در قاعدگی‌ها شوند

فانا

الهام هاشمیان متخصص زنان، زایمان و نازایی گفت: تاثیراتی که کرونا بر قاعدگی می‌گذارد بطور مشخص اثبات نشده است. به این دلیل که این بیماری هنوز زوایای ناشناخته زیادی دارد. کرونا برای افراد مبتلا استرس بزرگی است که تغییرات جسمی و روحی زیادی ایجاد می‌کند. از آنجا که استرس یکی از عوامل مهم اختلال در قاعدگی به حساب می‌آید می‌توان گفت این بیماری به دنبال استرسی که ایجاد می‌کند، می‌تواند سیکل قاعدگی را برهم بزند، حتی این قضیه بعد از تزریق واکسن‌های کرونا دیده شده بطوریکه بعضا تا دو، سه ماه فرد شاهد بی‌نظمی قاعدگی است که به دنبال برهم ریختگی زمان تخمک‌گذاری ایجاد می‌شود

فراپژوهش