تحویل ۲۷/۵ میلیون دوز واکسن کرونای داخلی به وزارت بهداشت

فانا

رئیس اداره بیماری‌های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: تاکنون حدود ۶ میلیون دوز واکسن اسپایکوژن، ۱۳/۵ میلیون دوز واکسن برکت و ۸ میلیون دوز واکسن پاستوکووک تحویل گرفته‌ایم. همچنین ۵ میلیون دوز واکسن رازی کوو پارس و حدود ۲ میلیون‌ دوز واکسن فخرا آماده تحویل است و مراحل نهایی را طی می‌کنند

محسن زهرایی افزود: تاکنون بیش از ۱۷۵ میلیون دوز واکسن کرونای وارداتی و داخلی به سردخانه مرکزی واکسن کشور وارد شده است و ذخیره واکسن خوبی داریم و واکسن‌سازان داخلی هم به ظرفیت تولیدی خوبی رسیده‌اند و به نظر نمی‌رسد نیازی به واردات بیشتر واکسن از خارج از کشور وجود داشته باشد

فراپژوهش