آغاز گردش درون جامعه‌ای اُمیکرون/خطر افزایش چشمگیر موارد بیماری طی هفته‌های آینده

فانا

 ابراهیم قادری رئیس اداره مراقبت مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: متاسفانه ویروس اُمیکرون گردش خود را درون جامعه آغاز کرده و ممکن است ما را طی چند هفته آینده با افزایش چشمگیر موارد مواجه کند. ما بیمارانی را پیدا کردیم که در اماکن عمومی برخی شهرهای بزرگ بوده‌اند و این موضوع ما را نگران کرده که به این معناست که انتقال درون جامعه‌ای این ویروس در کشور ما آغاز شده است

فراپژوهش