شناسایی ۲۳ فرد دارای کارت جعلی واکسن کرونا

فانا

علیرضا رحیم‌نیا مدیرکل دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفت: بحث فروش کارت واکسن کرونا بدون تزریق واکسن را بررسی کردیم و موردی را با کمک یکی از خبرگزاری‌ها شناسایی کردیم که مبلغی می‌گرفتند و کارت صادر می‌کردند اما تعداد کار‌ت‌های صادر شده خیلی کم است که تاثیری بر اعتماد عمومی به کارت واکسن ایجاد نمی‌کند. در یک مورد ۲۳ نفر دارای کارت واکسن جعلی را شناسایی کردیم که در مقابل واکسیناسیون ۱۲۰ میلیون دوز بسیار ناچیز است

فراپژوهش